EnglishMalay

Syarat-syarat Penggunaan

PENERIMAAN 1 TERMA

Akses anda kepada dan penggunaan Cube Self Storage SDN BHD (“Laman Web”) adalah tertakluk secara eksklusif kepada Terma dan Syarat ini. Anda tidak akan menggunakan Laman Web untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh Terma dan Syarat ini. Dengan menggunakan Laman Web, anda menerima sepenuhnya terma, syarat dan penafian yang terkandung dalam notis ini. Jika anda tidak menerima Terma dan Syarat ini, anda mesti segera berhenti menggunakan Laman Web.

2. NASIHAT

Kandungan Laman Web tidak membentuk nasihat dan tidak boleh dipercayai dalam membuat atau menahan diri daripada membuat, sebarang keputusan.

3. PERUBAHAN KEPADA LAMAN WEB

Cube Self Storage SDN BHD berhak untuk:

3.1 menukar atau mengalih keluar (sementara atau kekal) Laman Web atau mana-mana bahagian daripadanya tanpa notis dan anda mengesahkan bahawa Cube Self Storage SDN BHD tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang perubahan atau pengalihan keluar tersebut; dan

3.2 menukar Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa, dan penggunaan berterusan anda terhadap Laman Web berikutan sebarang perubahan akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

4. PAUTAN KE LAMAN WEB PIHAK KETIGA

Laman Web mungkin termasuk pautan ke laman web pihak ketiga yang dikawal dan diselenggara oleh orang lain. Sebarang pautan ke tapak web lain bukanlah pengesahan tapak web tersebut dan anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan atau ketersediaan mana-mana tapak tersebut.

5. HAK CIPTA

5.1 Semua hak cipta, tanda dagangan dan semua hak harta intelek lain dalam Laman Web dan kandungannya (termasuk tanpa had reka bentuk Laman Web, teks, grafik dan semua perisian dan kod sumber yang berkaitan dengan Laman Web) dimiliki oleh atau dilesenkan kepada Cube Self Storage SDN BHD atau sebaliknya digunakan oleh Cube Self Storage SDN BHD sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang.

5.2 Dalam mengakses Laman Web anda bersetuju bahawa anda akan mengakses kandungan tersebut semata-mata untuk kegunaan perniagaan anda. Tiada kandungan boleh dimuat turun, disalin, diterbitkan semula, dihantar, disimpan, dijual atau diedarkan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pemegang hak cipta. Ini tidak termasuk memuat turun, menyalin dan/atau mencetak halaman Laman Web untuk kegunaan peribadi bukan komersial sahaja.

6. PENAFIAN DAN HAD LIABILITI

6.1 Laman Web disediakan atas dasar "SEBAGAIMANA ADANYA" dan "SEBAGAIMANA TERSEDIA" tanpa sebarang representasi atau pengendorsan yang dibuat dan tanpa apa-apa jenis waranti sama ada nyata atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan tersirat kualiti yang memuaskan, kesesuaian untuk sesuatu tertentu. tujuan, tanpa pelanggaran, keserasian, keselamatan dan ketepatan.

6.2 Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Cube Self Storage SDN BHD tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan tidak langsung atau berbangkit (termasuk tanpa had kehilangan perniagaan, peluang, data, keuntungan) yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web.

6.3 Cube Self Storage SDN BHD tidak memberi jaminan bahawa kefungsian Laman Web tidak akan terganggu atau bebas ralat, bahawa kecacatan akan diperbetulkan atau Laman Web atau pelayan yang menyediakannya adalah bebas daripada virus atau apa-apa lagi yang mungkin berbahaya atau merosakkan.

6.4 Tiada apa-apa dalam Terma dan Syarat ini boleh ditafsirkan untuk mengecualikan atau mengehadkan liabiliti Cube Self Storage SDN BHD untuk kematian atau kecederaan peribadi akibat kecuaian Cube Self Storage Limited atau pekerja atau ejennya.

7. INDEMNITI

Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan memastikan Cube Self Storage SDN BHD dan pekerja serta ejennya tidak berbahaya daripada dan terhadap semua liabiliti, yuran guaman, ganti rugi, kerugian, kos dan perbelanjaan lain berhubung dengan sebarang tuntutan atau tindakan yang dikenakan terhadap Cube Self Storage SDN BHD yang timbul sebarang pelanggaran oleh anda terhadap Terma dan Syarat ini atau liabiliti lain yang timbul daripada penggunaan Laman Web ini oleh anda.

8. SEGERA

Jika mana-mana Terma dan Syarat ini hendaklah ditentukan sebagai tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan bagi apa-apa sebab oleh mana-mana mahkamah bidang kuasa kompeten maka Jangka atau Keadaan hendaklah diputuskan dan baki Terma dan Syarat ini akan terus hidup dan kekal dalam kuasa dan kesan sepenuhnya dan terus menjadi mengikat dan boleh dikuatkuasakan.

9. UNDANG-UNDANG YANG MENGURUS

Terma dan Syarat Laman Web ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia, dan sebarang pertikaian yang berkaitan dengan Terma dan Syarat ini akan tertakluk kepada bidang kuasa bukan eksklusif mahkamah Malaysia.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau masalah dengan tapak web, sila e-mel cs@cubeselfstorage.my

Recent Posts

Penarafan Google

4.9 ulasan 227

 • Gambar Profile Shaharum Ramli ★ ★ ★ ★ ★ seminggu yang lalu
  Kemudahan ini sangat mudah dan selamat. Kami menyimpan barang-barang kami selama lebih dua tahun di sini. Lebih penting perkhidmatan ... Lagi daripada kakitangan sangat baik! Responsif dan berorientasikan pelanggan. Kakitangan yang kami uruskan ialah Visa, dan dia membantu kami sepanjang proses perpindahan keluar. Tanpa bantuannya, ia akan menjadi agak menyusahkan. Dia membuatnya sangat mudah. Bagus!
 • Gambar Profile Sia Hee Leong ★ ★ ★ ★ ★ minggu 2 lalu
  Pengalaman indah disediakan oleh Visa, Nina, Nurul untuk membantu menyediakan unit storan dalam masa sejam! Sangat mengesyorkan kepada ... Lagi simpan barang anda. Tempatnya bersih, kemudahan yang terang benderang.
 • Gambar Profile Rahul Varma ★ ★ ★ ★ ★ sebulan yang lalu
  Ruang kerja bersama kiub menyediakan suite perniagaan/ruang pejabat profesional pada harga paling berpatutan. Ruang kerja mempunyai ... Lagi suasana yang baik, sangat bersih, lengkap dengan beberapa kemudahan yang bagus seperti pantri, ruang kerja terbuka, percetakan...dll. Kemuncaknya ialah Kakitangan yang sangat interaktif dan Membantu. Kakitangannya sangat cekap, kemahiran komunikasi yang baik, sangat menerima dan menyelesaikan sebarang pertanyaan dengan segera. Terima kasih CUBE
 • Gambar Profile Helena ★ ★ ★ ★ ★ bulan 5 lalu
  Kakitangan yang mesra membantu. Kemudahan penyimpanan yang bersih dan diselenggara dengan baik. Sangat mudah dengan akses 24//7 dan pemuatan yang luas ... Lagi teluk dengan lif besar dan tong kitar semula disediakan. Satu kelebihan besar ialah tempat letak kereta yang mudah di tingkat bawah jika anda tidak memuatkan barangan besar secara langsung. Tempat letak kereta bawah tanah juga disediakan, tetapi tidak selalunya semudah jika penjaga tempat letak kereta tiada. Untuk ke kemudahan itu mungkin agak tersekat pada waktu puncak, tetapi selain itu, saya dapati ia mudah diakses. Akan mengesyorkan ini kepada orang lain jika mereka mencari kemudahan storan luaran.
 • Gambar Profile Suandra Sari Syamsuar ★ ★ ★ ★ ★ bulan 2 lalu
  terima kasih banyak atas bantuan baik anda untuk membantu saya mendapatkan harga yang berpatutan dan kakitangan yang membantu. Akan mengesyorkan kepada rakan saya ... Lagi dan rakan sekerja. terima kasih sekali lagi
  Storan bersih, kemas dengan aircond yang disediakan. Anda boleh mengakses storan anda sendiri 24/7 dengan pengawal menyediakan di luar kawasan pemuatan, sangat disyorkan.

Quote Pantas

Quote Pantas
Tutup

Waktu Perniagaan Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong

Daulat Tuanku

[NOTIS CUTI]

Sila ambil perhatian tentang waktu buka khas kami semasa cuti!

Waktu Buka Cuti Perkhidmatan Pelanggan:

6hb Jun 2022 - 9 pagi - 4 petang

7 Jun 2022 – Waktu Buka Biasa

Kemudahan storan kami kekal dibuka semasa Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong dan semua pelanggan storan sendiri boleh mengakses unit mereka seperti biasa.

×