EnglishMalay

Polisi Laman Web

Kami mengambil serius tentang privasi anda dan kami meminta anda membaca dasar privasi ini dengan teliti kerana ia mengandungi maklumat penting tentang siapa kami, cara dan sebab kami mengumpul, menyimpan, menggunakan dan berkongsi maklumat peribadi, hak anda berhubung dengan maklumat peribadi anda dan bagaimana untuk menghubungi kami dan pihak berkuasa penyeliaan sekiranya anda mempunyai aduan.

YANG KAMI ADALAH

Cube Self Storage SDN BHD ialah pengendali laman web www.cubeselfstorage.my. Kami mengumpul, menggunakan dan bertanggungjawab untuk maklumat tertentu tentang anda. Selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Malaysia (PDPA), sebarang data peribadi yang disediakan oleh Syarikat hendaklah dilindungi mengikut Akta dan Cube Self Storage SDN BHD.

MAKLUMAT PERIBADI YANG KAMI KUMPUL DAN GUNAKAN


Maklumat peribadi yang anda berikan

Dalam menjalankan perniagaan storan diri kami, kami mengumpul maklumat peribadi apabila anda memberikannya kepada kami, seperti nama anda, alamat pos, alamat e-mel, nombor telefon, tarikh lahir, butiran pembayaran.

Kami juga mengumpul maklumat peribadi daripada anda jika anda memohon pekerjaan dengan kami atau bekerja untuk kami untuk sebarang tempoh masa. Dalam konteks ini, maklumat peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk: butiran hubungan, butiran kewangan dan pembayaran, butiran pendidikan, kelayakan dan kemahiran, status perkahwinan, kewarganegaraan, nombor pasport atau kad pengenalan, jawatan pekerjaan dan CV.

Maklumat peribadi yang diberikan oleh pihak ketiga

Kadangkala kami mungkin menerima maklumat tentang anda daripada sumber lain (seperti agensi rujukan kredit), yang akan kami tambahkan pada maklumat yang telah kami pegang tentang anda untuk membantu kami menyediakan perkhidmatan kepada anda dan menambah baik serta memperibadikan perkhidmatan kami kepada anda. Jika anda memohon kerja dengan kami, kami mungkin menerima maklumat daripada orang yang memberikan rujukan.

Maklumat peribadi tentang individu lain

Jika anda memberi kami maklumat bagi pihak orang lain sebagai kenalan ganti, pengadil atau waris terdekat, anda mengesahkan bahawa orang lain telah bersetuju bahawa anda boleh:

 • memberi kebenaran bagi pihaknya untuk memproses data peribadinya;
 • menerima bagi pihaknya sebarang notis perlindungan data; dan
 • jika berkaitan, berikan kebenaran untuk pemindahan data peribadinya ke luar negara.

Kanak-kanak

Kami tidak sengaja mengumpul data peribadi yang berkaitan dengan kanak-kanak di bawah umur 16 tahun. Jika anda ibu bapa atau penjaga kanak-kanak di bawah umur 16 tahun dan berpendapat bahawa kami mungkin mempunyai maklumat berkaitan kanak-kanak itu, sila hubungi kami. Kami akan meminta anda untuk membuktikan hubungan anda dengan kanak-kanak itu tetapi jika anda berbuat demikian, anda boleh (tertakluk kepada undang-undang yang terpakai) meminta akses kepada dan pemadaman data peribadi kanak-kanak itu.

BAGAIMANA DAN BILA KAMI MENGUMPUL MAKLUMAT DARIPADA ANDA?

Kami mengumpulkan maklumat terus daripada anda secara bersemuka jika anda datang ke tapak kami untuk mendapatkan maklumat atau menandatangani perjanjian penyimpanan dan melalui telefon jika anda menelefon kami untuk membuat pertanyaan. Kami mengumpul maklumat peribadi melalui tapak web dan aplikasi mudah alih kami atau 'Apl' dan sistem teknikal lain. Kami mengumpul ini apabila anda menggunakan tapak web atau Apl kami untuk mendaftar, menyertai atau menerima perkhidmatan daripada kami, seperti meminta sebut harga dalam talian atau memasuki sembang langsungLaman web kami juga menggunakan kuki (lihat bahagian "Penggunaan kuki" di bawah) dan mengumpul alamat IP (yang bermaksud nombor yang boleh mengenal pasti komputer tertentu atau peranti lain secara unik di Internet). Kami juga mengumpul maklumat peribadi apabila anda menghubungi kami, menghantar maklum balas kepada kami dan melengkapkan tinjauan pelanggan.

Kami mungkin memantau dan merakam komunikasi dengan anda (seperti perbualan telefon dan e-mel). Kami mungkin melakukan ini atas beberapa sebab, seperti untuk menyemak kualiti perkhidmatan pelanggan kami, untuk tujuan latihan, untuk mencegah penipuan atau untuk memastikan kami mematuhi keperluan undang-undang.

Jika anda melawati kemudahan storan kami, beberapa data peribadi mungkin dikumpul daripada peranti dan sistem pemantauan seperti TV litar tertutup (CCTV) dan sistem kemasukan pintu di tapak.

Penggunaan cookies

Kuki ialah fail teks kecil yang diletakkan pada komputer anda (atau peranti elektronik lain seperti telefon mudah alih atau tablet) apabila anda menggunakan tapak web kami. Kami menggunakan kuki di laman web kami. Kami melakukan ini untuk mengetahui perkara seperti bilangan pelawat ke pelbagai bahagian tapak. Maklumat ini hanya diproses dengan cara yang tidak mengenal pasti anda secara individu. Kami menggunakan perisian analisis untuk melihat alamat IP dan kuki untuk meningkatkan pengalaman anda sebagai pengguna laman web kami. Kami tidak menggunakan maklumat ini untuk membangunkan profil peribadi anda. Jika kami mengumpul maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi, kami akan memaklumkan perkara ini. Kami akan menjelaskannya apabila kami mengumpul maklumat peribadi dan akan menerangkan perkara yang kami ingin lakukan dengannya.

Anda boleh menetapkan pelayar anda untuk tidak menerima kuki dan tapak web di bawah memberitahu anda cara untuk mengalih keluar kuki daripada pelayar anda. Walau bagaimanapun, beberapa ciri tapak web kami mungkin tidak berfungsi akibatnya.

Untuk maklumat lanjut tentang penggunaan kuki kami, sila lihat dasar kuki tapak web kami.

Untuk maklumat lanjut tentang kuki biasanya lawati www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org.

SEBAB KAMI BOLEH KUMPUL DAN MENGGUNAKAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Kami bergantung pada asas undang-undang yang berbeza untuk mengumpul dan menggunakan data peribadi dalam situasi yang berbeza.

Kontrak

Apabila anda membuat pertanyaan tentang menyimpan dengan kami sebelum anda menjadi pelanggan, kami perlu mengumpul maklumat peribadi tentang anda supaya kami boleh mengambil langkah untuk menandatangani kontrak dengan anda. Sebaik sahaja anda menjadi pelanggan, kami perlu mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda dan menuntut hak kami untuk dibayar sebagai balasan untuk perkhidmatan kami di bawah syarat standard perniagaan/kontrak kami dengan anda. Ini termasuk mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda untuk:

 • membolehkan kami membuat susulan ke atas pertanyaan yang dibuat oleh anda berhubung dengan penyimpanan dengan kami mengikut garis panduan industri dan memberi anda sebut harga kami;
 • lakukan semakan kredit—lihat bahagian 'Semakan kredit' di bawah;
 • sediakan perjanjian penyimpanan dengan anda dan aturkan perlindungan insurans jika perlu;
 • menguruskan mana-mana akaun yang anda pegang dengan kami;
 • menghubungi anda atas sebab yang berkaitan dengan perkhidmatan yang anda telah daftarkan atau untuk memberikan maklumat yang anda minta;
 • berurusan dengan pembayaran untuk perkhidmatan kami;
 • memberitahu anda tentang sebarang perubahan pada laman web kami atau perkhidmatan kami yang mungkin menjejaskan anda; dan
 • menyelesaikan pertikaian atau mengutip bayaran tertunggak.

Jika anda memohon kerja dengan kami, kami akan mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi untuk memproses permohonan anda dan menyemak rujukan. Jika anda mengambil kerja dengan kami, kami akan mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda untuk membuat kontrak pekerjaan dengan anda dan untuk mentadbir hubungan pekerjaan, termasuk membuat pembayaran kepada anda, mengambil kira cukai, memastikan amalan kerja yang selamat, memantau dan mengurus kakitangan. akses kepada sistem dan kemudahan, memantau ketidakhadiran dan prestasi serta menjalankan penilaian.

Kewajipan undang-undang

Kami mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi daripada pelanggan dan kakitangan kami untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami. Sebagai contoh, kami akan mengambil salinan dokumen yang mengenal pasti anda supaya kami boleh mematuhi keperluan pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan pencegahan keganasan.

Kepentingan perniagaan yang sah

Keutamaan kami adalah untuk memastikan kami memberikan perkhidmatan yang berkualiti tinggi dan selamat kepada pelanggan dan membuat susulan secara berkesan terhadap pertanyaan walaupun kami menerima bahawa tidak semua pertanyaan akan membawa kepada hubungan perniagaan atau kontrak. Kami mengumpul maklumat peribadi untuk:

 • susulan pertanyaan mengikut garis panduan industri dan menyediakan sebut harga untuk penyimpanan/butiran tawaran;
 • menjalankan penyelidikan dan menganalisis corak tingkah laku pelawat laman web;
 • menyesuaikan laman web kami dan kandungannya mengikut keutamaan anda;
 • menambah baik perkhidmatan kami;
 • mengesan dan mencegah penipuan;
 • menghalang kandungan yang menyinggung perasaan, tidak sesuai atau tidak menyenangkan dihantar atau disiarkan di tapak web kami atau untuk menghentikan sebarang bentuk tingkah laku yang mengganggu.

Ia adalah ciri utama perkhidmatan storan kami bahawa kami mengendalikan CCTV dalam kemudahan storan. Kami mengumpul dan memproses imej CCTV

 • supaya kami dapat memenuhi kewajipan kontrak kami untuk menyampaikan persekitaran penyimpanan diri yang selamat;
 • untuk menentukan sama ada anda melakukan sesuatu yang melanggar kontrak anda dengan kami; dan
 • untuk membantu dalam penubuhan atau pembelaan mana-mana jenayah atau penyiasatan lain.

Kami juga akan berkomunikasi dengan anda maklumat tentang perkhidmatan lain yang boleh kami tawarkan kepada anda dan memaklumkan anda tentang aktiviti dan promosi kami yang mungkin menarik minat anda. Jika anda ingin berhenti menerima surat berita e-mel ini, anda juga boleh mengklik butang "nyahlanggan" di bahagian bawah surat berita e-mel. Ia mungkin mengambil masa beberapa hari untuk ini berlaku.] atau [Jika anda tidak mahu terus menerima komunikasi ini, anda boleh menarik diri pada bila-bila masa. Lihat 'Apa hak awak?' di bawah untuk maklumat lanjut. Jika anda meminta kami berhenti menghubungi anda dengan cara ini, anda juga boleh meminta kami untuk memulakan semula pada bila-bila masa.

Jika kami bercadang untuk menggunakan maklumat anda untuk sebarang kegunaan lain, kami akan memastikan bahawa kami memberitahu anda terlebih dahulu. Jika kami memerlukan persetujuan anda untuk menggunakan maklumat anda untuk tujuan lain ini, kami akan memberi anda peluang untuk mengikut serta atau menolak. Jika anda ikut serta, anda boleh menarik diri pada bila-bila masa.

Semakan kredit

Kami mungkin melakukan semakan kredit ke atas anda supaya kami dan syarikat lain dalam kumpulan kami boleh membuat keputusan kredit tentang anda dan orang atau perniagaan yang berkaitan dengan anda. Cek ini juga boleh digunakan untuk membantu mencegah dan mengesan penipuan dan pengubahan wang haram.

Carian kami akan direkodkan pada fail agensi rujukan kredit.

Kami juga mungkin mendedahkan maklumat tentang cara anda mengendalikan akaun anda kepada agensi rujukan kredit dan maklumat anda mungkin dikaitkan dengan rekod yang berkaitan dengan orang lain yang tinggal di alamat yang sama atau yang mempunyai kaitan kewangan dengan anda.

Perniagaan kredit lain mungkin menggunakan maklumat anda untuk membuat keputusan kredit tentang anda dan orang yang berkaitan dengan anda dari segi kewangan, mengesan penghutang, dan mencegah serta mengesan penipuan dan pengubahan wang haram.

Jika anda memberikan maklumat palsu atau tidak tepat kepada kami dan kami mengesyaki penipuan, kami akan merekodkannya.

Bilakah kami akan menghubungi mana-mana orang lain tentang anda?

Jika anda memberikan kami butiran tentang mana-mana orang lain yang boleh kami hubungi untuk membincangkan akaun anda, kami boleh menghubungi orang itu dan membincangkan serta berkongsi butiran akaun anda dengan orang itu dan berurusan dengan orang itu berhubung dengan akaun anda seolah-olah orang itu awak. Kami mungkin ingin melakukan ini jika kami tidak dapat menghubungi anda atas sebarang sebab. Jika anda berubah fikiran, anda boleh menghantar e-mel atau menulis kepada kami dan meminta orang ini menanggalkan akaun anda sebagai orang hubungan alternatif (lihat 'Bagaimana anda boleh menghubungi kami?'di bawah).

Jika anda memberikan kami butiran orang yang boleh kami hubungi untuk rujukan kerja, kami boleh menghubungi orang itu berkaitan dengan permohonan kerja anda.

Dengan siapa maklumat anda mungkin dikongsi

Kami mungkin mendedahkan data peribadi anda kepada:

 • syarikat lain dalam kumpulan kami;
 • pembekal perkhidmatan di bawah kontrak dengan kami untuk menyokong operasi perniagaan kami, seperti pencegahan penipuan, kutipan hutang, gaji, perkhidmatan teknologi
 • ejen rujukan kredit — lihat 'Pemeriksaan kredit' di atas;
 • penanggung insurans dan broker insurans kami jika anda mengambil perlindungan insurans melalui kami;
 • persatuan perdagangan yang kami ahli;
 • penguatkuasaan undang-undang atau agensi kerajaan berkaitan dengan sebarang penyiasatan untuk membantu mencegah atau mengesan aktiviti yang menyalahi undang-undang;
 • mana-mana orang atau agensi jika kami perlu berkongsi maklumat tersebut untuk mematuhi undang-undang atau untuk menguatkuasakan sebarang perjanjian yang mungkin kami ada dengan anda atau untuk melindungi kesihatan dan keselamatan mana-mana orang;
 • mana-mana orang yang telah anda namakan sebagai orang yang boleh kami hubungi untuk membincangkan akaun anda;
 • mana-mana orang yang merupakan ejen atau wakil anda, seperti pemegang surat kuasa, penjaga yang sah atau orang yang mentadbir wasiat;
 • mana-mana orang yang kami sedang berunding sebagai bakal pembeli perniagaan atau harta kami atau jika kami bercadang untuk menggabungkan perniagaan kami dengan perniagaan lain;
 • persatuan kad kredit jika diperlukan secara khusus;

Jika kami menyerahkan data kepada penanggung insurans, mereka mungkin memasukkan data anda ke dalam daftar tuntutan yang dikongsi dengan penanggung insurans lain untuk mengelakkan tuntutan penipuan. Jika kami menggunakan pihak luar untuk memproses maklumat anda, kami akan memerlukan mereka untuk mematuhi arahan kami berkaitan dengan perkhidmatan yang mereka sediakan untuk kami dan bukan untuk tujuan perniagaan mereka sendiri.

MENJAGA MAKLUMAT PERIBADI ANDA SELAMAT

Kami mempunyai langkah keselamatan yang sesuai untuk mengelakkan maklumat peribadi daripada hilang secara tidak sengaja, atau digunakan atau diakses dengan cara yang tidak dibenarkan. Kami mengehadkan akses kepada maklumat peribadi anda kepada mereka yang mempunyai perniagaan tulen yang perlu mengetahuinya. Mereka yang memproses maklumat anda akan berbuat demikian hanya dengan cara yang dibenarkan dan tertakluk kepada kewajipan kerahsiaan.

Kami akan menggunakan langkah teknikal untuk melindungi data peribadi anda, contohnya:

 • akses kepada akaun pelanggan anda dikawal oleh kata laluan dan nama pengguna yang unik untuk anda;
 • kami menyimpan data peribadi anda pada pelayan selamat; dan
 • butiran pembayaran disulitkan pada pelayan selamat

Kami mempunyai prosedur untuk menangani sebarang pelanggaran keselamatan data yang disyaki. Kami akan memberitahu anda dan mana-mana badan penyeliaan yang berkenaan tentang pelanggaran data yang disyaki di mana kami dikehendaki berbuat demikian secara sah.

Walaupun kami akan menggunakan semua usaha yang munasabah untuk memastikan data peribadi anda selamat, anda mengakui bahawa penggunaan internet tidak sepenuhnya selamat dan atas sebab ini kami tidak dapat menjamin keselamatan atau integriti mana-mana data peribadi yang dipindahkan daripada anda atau kepada anda melalui internet. Jika anda mempunyai sebarang kebimbangan khusus tentang maklumat anda, sila hubungi kami (lihat 'Bagaimana untuk menghubungi kami' di bawah).

Laman web kami mengandungi pautan ke tapak web dan aplikasi yang dimiliki dan dikendalikan oleh orang lain dan perniagaan. Tapak pihak ketiga ini mempunyai dasar privasi mereka sendiri dan menggunakan kuki mereka sendiri dan kami mengesyorkan agar anda menyemaknya sebelum anda memberikan maklumat peribadi kepada mereka. Mereka akan memberitahu anda bagaimana maklumat peribadi anda dikumpul dan digunakan semasa anda melawati tapak web lain ini. Kami tidak menerima sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk kandungan laman web ini atau penggunaan maklumat anda yang dikumpul oleh mana-mana tapak lain ini dan anda menggunakan tapak lain ini atas risiko anda sendiri.

Jika anda inginkan maklumat terperinci daripada Dapatkan Dalam Talian Selamat tentang cara melindungi maklumat anda dan komputer serta peranti anda daripada penipuan, kecurian identiti, virus dan banyak masalah dalam talian yang lain, sila layari www.getsafeonline.org. Dapatkan Dalam Talian Selamat disokong oleh Kerajaan HM dan perniagaan terkemuka.

BAGAIMANA HUBUNGI KAMI

Kami berharap kami dapat menyelesaikan sebarang pertanyaan atau kebimbangan yang anda bangkitkan tentang cara kami menggunakan maklumat peribadi anda. Sila hubungi kami jika anda mempunyai sebarang soalan tentang dasar privasi ini atau maklumat yang kami pegang tentang anda.

Jika anda ingin menghubungi kami, sila hantar e-mel ke cs@cubeselfstorage.my atau tulis kepada kami di Cube Self Storage SDN BHD, No 30 Jalan Penchala, 46050 Petaling Jaya, Selangor.

PERUBAHAN KEPADA DASAR PRIVASI

Notis Privasi ini dikemas kini kali terakhir pada 6th September 2018. Kami mungkin menukar Notis Privasi ini dari semasa ke semasa. Anda harus menyemak dasar ini sekali-sekala untuk memastikan anda mengetahui versi terkini.

ANDA PERLUKAN BANTUAN TAMBAHAN?

Jika anda ingin dasar ini dalam format lain (contohnya: audio, cetakan besar, braille) sila hubungi kami (lihat 'Bagaimana anda boleh menghubungi kami?' atas)

Recent Posts

Penarafan Google

4.9 ulasan 227

 • Gambar Profile Shaharum Ramli ★ ★ ★ ★ ★ seminggu yang lalu
  Kemudahan ini sangat mudah dan selamat. Kami menyimpan barang-barang kami selama lebih dua tahun di sini. Lebih penting perkhidmatan ... Lagi daripada kakitangan sangat baik! Responsif dan berorientasikan pelanggan. Kakitangan yang kami uruskan ialah Visa, dan dia membantu kami sepanjang proses perpindahan keluar. Tanpa bantuannya, ia akan menjadi agak menyusahkan. Dia membuatnya sangat mudah. Bagus!
 • Gambar Profile Sia Hee Leong ★ ★ ★ ★ ★ minggu 2 lalu
  Pengalaman indah disediakan oleh Visa, Nina, Nurul untuk membantu menyediakan unit storan dalam masa sejam! Sangat mengesyorkan kepada ... Lagi simpan barang anda. Tempatnya bersih, kemudahan yang terang benderang.
 • Gambar Profile Rahul Varma ★ ★ ★ ★ ★ sebulan yang lalu
  Ruang kerja bersama kiub menyediakan suite perniagaan/ruang pejabat profesional pada harga paling berpatutan. Ruang kerja mempunyai ... Lagi suasana yang baik, sangat bersih, lengkap dengan beberapa kemudahan yang bagus seperti pantri, ruang kerja terbuka, percetakan...dll. Kemuncaknya ialah Kakitangan yang sangat interaktif dan Membantu. Kakitangannya sangat cekap, kemahiran komunikasi yang baik, sangat menerima dan menyelesaikan sebarang pertanyaan dengan segera. Terima kasih CUBE
 • Gambar Profile Helena ★ ★ ★ ★ ★ bulan 5 lalu
  Kakitangan yang mesra membantu. Kemudahan penyimpanan yang bersih dan diselenggara dengan baik. Sangat mudah dengan akses 24//7 dan pemuatan yang luas ... Lagi teluk dengan lif besar dan tong kitar semula disediakan. Satu kelebihan besar ialah tempat letak kereta yang mudah di tingkat bawah jika anda tidak memuatkan barangan besar secara langsung. Tempat letak kereta bawah tanah juga disediakan, tetapi tidak selalunya semudah jika penjaga tempat letak kereta tiada. Untuk ke kemudahan itu mungkin agak tersekat pada waktu puncak, tetapi selain itu, saya dapati ia mudah diakses. Akan mengesyorkan ini kepada orang lain jika mereka mencari kemudahan storan luaran.
 • Gambar Profile Suandra Sari Syamsuar ★ ★ ★ ★ ★ bulan 2 lalu
  terima kasih banyak atas bantuan baik anda untuk membantu saya mendapatkan harga yang berpatutan dan kakitangan yang membantu. Akan mengesyorkan kepada rakan saya ... Lagi dan rakan sekerja. terima kasih sekali lagi
  Storan bersih, kemas dengan aircond yang disediakan. Anda boleh mengakses storan anda sendiri 24/7 dengan pengawal menyediakan di luar kawasan pemuatan, sangat disyorkan.

Quote Pantas

Quote Pantas
Tutup

Waktu Perniagaan Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong

Daulat Tuanku

[NOTIS CUTI]

Sila ambil perhatian tentang waktu buka khas kami semasa cuti!

Waktu Buka Cuti Perkhidmatan Pelanggan:

6hb Jun 2022 - 9 pagi - 4 petang

7 Jun 2022 – Waktu Buka Biasa

Kemudahan storan kami kekal dibuka semasa Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong dan semua pelanggan storan sendiri boleh mengakses unit mereka seperti biasa.

×